Subscription Manager (Inschrijvingen Manager)

Over Subscription Manager

Let op! De ondersteuning van dit product eindigt per 1 augustus 2020.

Subscription Manager is een beheersysteem voor het ontvangen van inschrijvingen voor evenementen.

Overzicht van de uitgebrachte releases.

Demo

U kunt een demo aanvragen door contact met ons op te nemen.

Prijzen

De kosten voor het gebruik van Subscription Manager is opgebouwd uit een aantal onderdelen;

  • Eenmalige setup-kosten
  • Maandelijke abonnements-kosten

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW per jaar.

Contracten worden automatisch verlengd met een jaar, tenzij tijdig (minimaal één maand voor het einde van het contractjaar) schriftelijk opgezegd.

 

Eenmalige setup-kosten

De setup-kosten worden eenmalig in rekening gebracht en bedragen € 29,95.

 

Maandelijke abonnementskosten

De maandelijkse abonnementskosten bedragen € 9,95. Deze kosten worden jaarlijks vooraf in rekening gebracht.